Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Αναστολή παροχών στην κατηγορία "εργαζόμενοι σύζυγοι"

Πειραιάς 21/06/2023

Αρ. Πρωτ. 1700

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προς τους Ασφαλισμένους και Δικαιούχους του Ταμείου

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σε προηγούμενες ενημερώσεις, σας έχουμε γνωρίσει ότι η οικονομική κατάσταση του Ταμείου μας βρίσκεται σε φθίνουσα πορεία.

Αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στο γεγονός ότι μεγάλη μερίδα ασφαλισμένων δεν τηρεί τις οικονομικές της υποχρεώσεις που απορρέουν από το καταστατικό.

Η Διοίκηση με αίσθημα ευθύνης, παρ’ όλο που το άρθρο 27 του καταστατικού της δίνει το δικαίωμα να λάβει μέτρα, έκρινε σκόπιμο να φέρει το θέμα στην Γεν. Συνέλευση που έγινε στις 19/6/23 στο ΕΒΕΠ, η οποία με σύμφωνη γνώμη όλων των συνδικαλιστικών παρατάξεων αποφάσισε, λόγω της δυσμενούς οικονομικής κατάστασης του Ταμείου, να γίνει αναστολή παροχών της κατηγορίας «εργαζομένων συζύγων» που περιλαμβάνει εργαζόμενα ή συνταξιοδοτούμενα έμμεσα μέλη εν Ενεργεία και Συνταξιούχων, για χρονική περίοδο έξι (6) μηνών από 1/7/23.

Μετά την παρέλευση του 6μηνου θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο επανεκτίμηση των οικονομικών δυνατοτήτων του Ταμείου για συνέχιση ή μη των παροχών αυτής της κατηγορίας.

Τέλος σας επισημαίνουμε ότι το σύνολο των καταστατικών παροχών του Ταμείου περιγράφεται στο site : www.tapepa.gr και θεωρούμε ότι είναι προς το συμφέρον όλων των μελών του ΤΑΠΕΠΑ η ενδυνάμωση του Ταμείου μας.

Σε κάθε περίπτωση η Διοίκηση αλλά και το προσωπικό του Ταμείου βρίσκονται στην διάθεση όλων των μελών για κάθε χρήσιμη και σχετική διευκρίνηση ή πληροφορία.

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

       Ο Πρόεδρος                 Ο Γεν. Γραμματέας

ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΟΪΔΑΝΗΣ    ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ