Τ.Α.Π.Ε.Π.Α. ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΩΝ

Ανακοινώσεις Τ.Α.Π.Ε.Π.Α.

Η Λειτουργία του Τ.Α.Π.Ε.Π.Α. από 1/6/2020
Παιδικές κατασκηνώσεις έτους 2020
Επίδομα Λουτροθεραπείας - Αεροθεραπείας 2020
Επιπλέον αλλαγές στην λειτουργία του Τ.Α.Π.Ε.Π.Α.
Έκτακτες αλλαγές στην λειτουργία του Τ.Α.Π.Ε.Π.Α.
ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Αλλαγές λόγω Κορωνοϊού
ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Οδηγίες για τον Κορωνοϊό
Απολογισμός Κοινωνικής Υπηρεσίας 2019
Βεβαιώσεις εισφορών έτους 2019
Θεώρηση βιβλιαριών για το έτος 2020
Προσθεσμία υποβολής ιατρικών δαπανών έτους 2019
Η νέα σύνθεση του Δ.Σ. του Τ.Α.Π.Ε.Π.Α.
Επιστολή για Φαρμακείο Τ.Α.Π.Ε.Π.Α.
Χορήγηση δωρεάν αντιγριπικού εμβολίου Κοινωνική Υπηρεσία Τ.Α.Π.Ε.Π.Α.

 Άρθρα, δημοσιεύσεις, πληροφορίες Διαδικτυακή πύλη του Τ.Α.Π.Ε.Π.Α. Συνοπτικός Οδηγός Παροχών του Ταμείου
 


 Διάφορα έντυπα Τ.Α.Π.Ε.Π.Α.


  LOGO_SEPA   ΣΥ.Ε.Τ.Α.Π.Α. ΠΑ.ΣΥ.ΣΥ.ΕΚ. (Σύλλογος Συνταξιούχων)
  Απονομή Χρυσού Σταυρού στην Ε.Ε.Π.Α. Πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα Ενημέρωση πολιτικής για τα βιογραφικά σημειώματα

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Δομή Τ.Α.Π.Ε.Π.Α.

Το Τ.Α.Π.Ε.Π.Α. είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου που λειτουργεί σαν Επικουρικό Ταμείο Υγείας
στον χώρο των Εκτελωνιστών.

Διοικείται από ενδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται από τα εν ενεργεία Μέλη του Ταμείου
κάθε τρία χρόνια.

Η σημερινή σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η εξής:

Μποϊδάνης Μιχαήλ
Πρόεδρος
Ζώρζου Φωτεινή
Αντιπρόεδρος
Ζωγράφος Γεώργιος
Γενικός Γραμματέας
Κουρλαμπάς Χαράλαμπος
Αναπλ.Γεν.Γραμματέας
Φράγκου Σοφία
Ταμίας
Μπαρτζώκας Χαράλαμπος
Αναπληρωτής Ταμίας
Μελιγκοτσίδης Παναγιώτης
Κοσμήτορας
Κουρλαμπάς Χαράλαμπος
Έφορος
Γαλανομάτης Χαρίλαος
Μέλος
Κοκοράκης Κωνσταντίνος
Μέλος
Κουκάς Ευστράτιος
Μέλος
Καραμπέτσου Μαρία-Θωμαΐς
Μέλος